KLM Wedding House (Khunglongmap)

• Địa chỉ: 21A Đặng Tất P.Tân Định Q.1

• Số điện thoại: 0918.87.89.98 (Ms.Nguyên)

• Email: klmweddinghouse@gmail.com

• Website: http://www.klmweddinghouse.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://KLMweddinghouse.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/KLMweddinghouse